3 תשובות
מבחן במה
שואל השאלה:
מדעים..
ללמוד.
הספורט יחכה לשבוע הבא.