תשובה אחת
או שהם לא שמים לב או שהם יוצאים מנקודת הנחה שאין שם הולכי רגל שזה יפריע להם..
אין שום קשר בין היותם חרדים לבחירת דרך נסיעה באופנים ...