6 תשובות
אם רוצים שזה יהיה קיים זה קיים. אדם תמיד יכול למצוא מעט תקווה.
אכן כן
תמיד יכולה להיות לך תקווה בחיים.
זה תלוי בך.
זה תלוי באיך שאנחנו מיסתכלים על זה.
צריך לימצא את התקווה ולנסות לסדר את הדברים,לא תמיד זה קל אבל זה אפשרי.
תמיד. זה הדבר הכי חשוב.