3 תשובות
טוב. 1. דתיים עבדו בזמן התנך ועובדים גם היום. 2. בזמן התנך היו מאות אלפים שהיו נקראים נביאים פרושים מחיי העולם הזה וכן היום יש אלפים ששממשיכים את דרכם . 3. רואים שאתה לא יודע ומכיר את הסטוריה התרבותית הרוחנית של העם היהודי.
4. ההורים שלך משלמים מיסים על עצמם. והחרדים משלמים מעסים לא פחות מההורים שלך וכמעט בטוח יותר מהם..ומשלים על עצמם. דיי לבורות החילונית.
גם בתקופת התנ"ך היה שבט הלוי ומי שנדבה רוחו - יכל לעשות את זה (אם יש לו ביטחון גמור בה' 100% והוא עושה את זה רק בשביל לעבוד את ה' ולא בשביל שום דבר אחר).
אביא את דברי הרמב"ם בזה העניין:
"למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? - מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים--שנאמר "יורו משפטיך ליעקוב, ותורתך לישראל" (דברים לג, י). לפיכך הובדלו מדרכי העולם--לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן; אלא הם חיל ה', שנאמר "ברך ה' חילו" (דברים לג,י א), והוא ברוך הוא זיכה להם, שנאמר "אני חלקך ונחלתך" (במדבר יח, כ).

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם--הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים; ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים. הרי דויד אומר "ה', מנת חלקי וכוסי--אתה, תומיך גורלי" (תהילים טז, ה) (משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, פרק יג, הלכות יב-יג).