2 תשובות
כן ברור יש לו מכונה מחחממת את זה ואז הוא מיישר לפי מה שצריך