4 תשובות
אנגלית או עברית?
שואל השאלה:
עברית
אנונימית
עברית תרשמי
Mishpatimyafim ויהיה מלא
אנגלית תרשמי
Sentences ויהיה מלא
שקר אחד ביום