4 תשובות
הדשא של השכן ירוק יותר
הדשא של השכן תמיד ירוק יותר -

הפירוש הוא שהדברים שיש לאחר תמיד נראים יותר טובים מאלו שיש לך
הדשא של השכן ירוק יותר , זה אומר שבצד השני של כיביכול השכן " תמיד יראה לך יותר טוב הדברים האחרים תמיד יראו לך
יותר טוב ויותר יפה .
לא תמיד הדשא של השכן ירוק יותר.
- לא תמיד המצב של אחרים יותר מטוב משלך , עדיף להתעסק בעצמך ולא להתעסק בעניינו של השכן כי לא כל מה שמבחוץ נראה זה אכן מה שקיים.