תשובה אחת
1. הרגע פרסמת את הכתובת והשם המלא שלך לאנשים זרים באינטרנט
2. עשית תעודת זהות ביומטרית נכון? הם שלחו לך סיסמאות לאיזה משהו, אתה אמור לדעת למה.