תשובה אחת
אנשים מצאו דברים יותר טובים להתעסק בהם אני מניחה.