2 תשובות
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג עמוד ב, מגילה כה עמוד א, נידה טז עמוד ב).
שירשור:), אני סה"כ כתבתי את מה שתכוב בלושה מקומות בתלמוד.