3 תשובות
להפר את דבר ה'
לחלל אותו כאילו
לחלל (לא לעשות) דבר ה'.
יש גם חילול גוף האישה שכאילו באונס מחללים את גופה, זה לפגוע במילה אחרת או לטמא אפשר גם