תשובה אחת
פאדיס, ברדק, בטיילת יש את ה- three monkeys