5 תשובות
חולה מתה דבוקה למיטה
תנך ומתמטיקה. שיט.
ישנתי ופיזיקה
בכיתי
אנונימית
למדתי תלמוד ירושלמי ברכות ופאה.
למדתי היסטוריה.
הסתובבתי עם חברים.