3 תשובות
אני עושה עשר אם זה עוזר...
גם אני 10
אני עושה 10 בחשמל... באיזה מקצועות עושים 15?