4 תשובות
כי אין פתיחה
אם יש סיבוכים, אם אין פתיחה, אם היא סתם העדיפה ללדת בקיסרי
יש הרבה סיבות
אין פתיחה / יכול להיות שיש לידה מוקדמת