2 תשובות
זה לא ים ספציפי זה פשוט לפי גובה של ים כלשהו
האוקיינוס העולמי, כל הימים הגדולים מחוברים זה לזה ולפיהם קובעים.