תשובה אחת
תלוי

אחד יכול להיות שכיר והשני יכול להיות עצמאי

אחד יכול להצליח בתור עצמאי והשני לא

אלקטרוניקה זה נושא מאוד גדול תפרט איזה עבודה באלקטרוניקה