4 תשובות
תמחיקי
את יכולה להשאיל ולחזור על השאלות מידי פעם לרענן את הזיכרון
תמחקי. אלא אם את רוצה לחזור על השאלות בזמנך הפנוי.
לא צריך אותה יותר