6 תשובות
איזו שפה?
שואל השאלה:
madguy איזה שפה למה ? שפת תכנות!
פייתון או סי שארפ? את יודעת יש כמה שפות
שואל השאלה:
madguy אה שפת java
וואלה לא יודע אם זה היה סי שארפ או פייתון בכיף הייתי עוזר
פשוט תנאי פשוט האם ה השארת (מודלו (%))מאה של 1 גדול השארית מאה של 2..וכמובן שגם צריך else if ההפך ו else אם הם שווים