2 תשובות
מושגים ** ופשוט לתת לך דוגמאות וקונספירציות
קורא על מה המושג מדבר
מנסה לפשט את זה יותר ולתת דוגמאות כדי להבין טוב יותר
להקביל לדבר אחר שאתה כבר מכיר/'שולט ' בו

כל טוב
באותו הנושא: