4 תשובות
"כ"א ינעל דינאק העולם"
באנו לעשות כ"אן בלגן
יפים עד כ"אב
אנונימי
כולכם ילדי כ"אפות