3 תשובות
כן
סתם דוגמא כשהאמא נוצריה והאבא יהודי
כן