4 תשובות
תפני לטלפון הישן שלך
אבא שלי מאיים אליי שהוא יתקשר להגדרות של הטלפון וינתק לי את האינטרנט אז תיתקשרי להגדרות איפון הישן שלך
להתקשר להגדרות של הפלאפון?
את מתכוונת לספק הסלולר?
אי אפשר להתקשר להגדרות