3 תשובות
מזעזע
שואל השאלה:
שש שש
אנונימי
שאלת מה דעתנו אמרתי את האמת