7 תשובות
2.4 נראלי
1.800
3.700 אם אני לא טועה.
כן, נולדתי גדול.
2.900 לא בטוח
1.200 פגית