2 תשובות
כן!!
רוב החובות של המדינה זה בדולרים, אז עדיף אינפלציה שלילית.