10 תשובות
שואל השאלה:
הקישור
מב
חס ושלום
אנונימית
לא מתתי
זה מהסרט הראשון
לא. בם ניצלו בסוף
חלילנ
מה מה מה
חסר להם והם מתים אני אהרוג אותם
לא, זה היה בסרט ולא זוכרת איך אבל הם לא מתו