5 תשובות
אינטגרלי
דיפרנציאלי
משוואת קו ישר
משוואת מעגל
בעיות מילוליות
בעיות קיצון
אנונימית
אני למדתי בינתיים פרבולות, סדרה הנדסית, טריגו, גדילה ודעיכה והתפלגות נורמלית
^זה בי"א
אנונימית
לא ביא היה לנו משהו אחר
כן