4 תשובות
עקרונית אצלי היינו 5-6 בנות בחדר והיה מקלחת בכל חדר.. אבל אני לא יודעת איך זה אצלכם
והיה חדר אוכל
לנו היה חדרים של 3/6 מקלחת בכל חדר וחדר אוכל שאכלנו בו ארוחת ערב ובוקר
4-5 אנשים ואוכלים ביחד כולם