2 תשובות
29.50 מעל 18.
שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 212 ש"ח
שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 244.62 ש"ח
שכר לשעה בהיקף של 186 שעות בחודש: 28.49 ש"ח
שכר לשעה בהיקף של 182 שעות בחודש: 29.12 ש"ח
שכר חודשי: 5,300 ש"ח