תשובה אחת
זה יכול לעזור לעור,אבל הבוץ היה יותר עוזר