תשובה אחת
בני האדם פולטים את הפחמן והעצים נושמים אותו והעצים פולטים חמצן נקי שאנחנו נושמים