3 תשובות
מחיאות כפיים
בא לי לצעוק אני פאמפאמפאם
פשוט שמו מנגינה קצבית
שמו או או או.
בושה ופרחה.