3 תשובות
מפגרים בעלי רצון, מטומטמים בעלי רצון, מנסים בגרות רגילה, מאובחנים בעלי רצון וכל הדברים האלה
אנונימי
אני תלמיד מב"ריק
מפגרים בעלי רצו
be like
plz give me flower