4 תשובות
כן
אנונימית
לא
אנונימית
אבל אצלי זה כן ירד
אנונימית