2 תשובות
חינם
רק צריך להכין...

אני אישית ממליץ פשוט להוריד kali ואז בעזרת fat rat ליצור אחד
Side note: illegal to use without permission...