12 תשובות
נמו/שימי
חתול/כלב
דגי
סטיפס
מנחם
אנונימית
רקסי ,אירוני ומבדר