תשובה אחת
אם אתה נהג חדש ואתה רוצה לעשות להוסיף אותך לביטוח שלהם אתה צריך לעשות חובה צד ג +מקיף