2 תשובות
חולצות קצרות וג'קט/ים או סוויטשירטים קלים
אנונימית
חולצה קצרה עם ג'קט