2 תשובות
מכפילים ב- 2 את השכר הרגיל.
בהצלחה !
שכר לשעה כפול 200 חלקי 100