4 תשובות
אסור לדון על משתמשים.
ויש פה.
אני עדיין קטינה אבל אני זוכרת שהייתי פה כשהייתי בת 12, והייתי עובדת על אנשים בצ'אט וידאו שאני 14 ועכשיו אני בת 17 עוד מעט וכאילו להסתכל אחורה זה כזה..
אעאע
כן אני
אסור לדון על משתמשים. ואין פה.