7 תשובות
שואל השאלה:
איזה משקלים?
אנונימית
שואל השאלה:
הרגילים? עם אותיות ק ט ל ?
או שאותיות ק ט ל זה רק לנושא שורש ומשקל בדרכי תצורה?
אנונימית
כן הרגילים