2 תשובות
מצתרף לשאלה
אם את מצליחה הרבה
ברגיל לא משהו