7 תשובות
צלקת זו צלקת
לא.
לא, זה לכל החיים
יתשתשו תלוי איזה גם
רק באדמה
לא אבל זה יהיה יותר מטושטש ופחות בולט