4 תשובות
שואל השאלה:
בלשון
אנונימי
שם של חפץ
אנונימית
מילה המתארת דבר כלשהו, כגון אדם, בעל חיים, חפץ, מקום, רעיון, מצב, תכונה וכד'. שם עצם מופיע לרוב במשפט כנושא או כמושא ישיר או עקיף
שם של מישהו , משהו