2 תשובות
למה שלא יהיה אפשר לראות?
אני לא עדכנתי חודשים והכל עובד בסדר גמור אצלי.
שואל השאלה:
לא יודעת היו כבר כמה סרטונים ספציפיים שניסיתי לראות וזה אמר לי שאני צריכה לעדכן בשביל לראות