תשובה אחת
זה משהו בקטנה שאם תקחי כדור אקמול זה יעבור? כי אם כן, תצאי(: