5 תשובות
לא אם זה מה שאת אוהבת למה לא!
לא סקסקסקסקסק
למה שיהיה מוזר?
ממש לא, זה יפה לפי דעתי