2 תשובות
אתה יכול להתוודות ולהפסיק, להפסיק בלי להתוודות, לא להתוודות ולהמשיך, מה שבא לך.

כל עוד אתה מבין שהמטרה היא שתדע את המילים האלו ואיך לכתוב אותן, תעשה מה שבא לך.
גם אני הייתי ככהה חח חח