9 תשובות
עגבניית שרי.
שואל השאלה:
איכס לא
לך לסופר
מלפפון גדול.
תאכל חגבים
את הארבה
תאכל את מה שאכל את הגויאבות